Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ποιοι φόροι αυξάνονται με τις αντικειμενικές αξίες

Άλλη μία μεγάλη διαπραγματευτική ΕΠΙΤΥΧΊΑ  των μεγάλων Διαπραγματευτών , αλλα μας την κρατάνε για μετά τις εκλογές
 
αναδημοσιεύουμε απο ΤΑ ΝΕΑ 
 Εκτίναξη φόρων στα ακίνητα φέρνει η επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών τιμών, από τον Ιούνιο, προκειμένου να συγκλίνουν με τις εμπορικές. Η αύξηση θα συμπαρασύρει προς τα πάνω συνολικά 20 φόρους και τέλη: από τους φόρους μεταβίβασης, γονικών παροχών και κληρονομιών, μέχρι τα τεκμήρια, τον ΦΠΑ, τα τέλη που καταβάλλονται σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους, τους δημοτικούς φόρους και, φυσικά, το τέλος ακίνητης περιουσίας, που εισπράττεται μέσω ΔΕΗ.
Ποιοι είναι οι 20 φόροι που αυξάνονται με τις αντικειμενικές αξίες:

1.Τεκμήρια διαβίωσης για ιδιοκτήτη ή μισθωμένη α’ και β’ κατοικία (αναλόγως εμβαδού – Τιμή Ζώνης)

2.Τεκματρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης (18%-45% επί του εισοδήματος που προκύπτει από το τεκμήριο)

3.ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων και στην αντιπαροχή (23%)

4.Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (8%-10%)

5.Φόρος Χρησικτησίας (8%-10%)

6.Φόρος ανταλλαγής (4%-5%)

7.Φόρος Διανομής Ακινήτων (2%-2,5%)

8.Δημοτικός Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (3% επί φόρου μεταβίβασης)

9.Τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών (6,5+1,25 τοις χιλίοις)

10.Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων (4,5-7,5 τοις χιλίοις)

11.Φόρος κληρονομιάς ή γονικής παροχής (τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, 1%-20%, 10%-30%, 20%-40%)

12.Φόρος δωρεάς (τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, 15-20%, 10%-30%, 20%-40%)

13.Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (2 τοις χιλίοις- 2% για φυσικά πρόσωπα)

14.Ετήσιο Τέλος Ακινήτων μέσω ΔΕΗ (3-20 ευρώ/τ.μ.)

15.Τέλος Ακίνητης Περιουσίας-ΤΑΠ (0,25-0,35 τοις χιλίοις)

16.Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών (15%)

17.Τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο (1 τοις χιλίοις)

18.Πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αιθαιρέτων

19.Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων

20.Εισφορές σε γη και χρήμα για ένταξη στο σχέδιο πόλης (σε γη ως 60%, σε χρήμα ως 25%)

*Όλοι οι παραπάνω συντελεστές υπολογίζονται επί της αντικειμενικής αξίας, πλην των τεκμηρίων και του Δημοτικού Φόρου (3% που υπολογίζεται επί του φόρου μεταβίβασης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: